Att vara jourhem

Här nedan kan ni läsa om att vara jourhem.

Vi gör alltid hembesök vid intresse av att vara jourhem då vi pratar igenom allt, ser vad för katt/katter som kan passa och om man har frågor osv.


Det är för att vi vill att det ska kännas bra för båda parter innan man går vidare.


JOURHEM


1. Katten/katterna du får hem till dig har blivit avmaskade, vaccinerade, idchippade, kastrerade under sin tid i karantän. Skulle något av detta inte gjorts innan de kommer så återkommer din kontaktperson med en tid när detta ska göras.


2. VHK står för alla kostnader som rör veterinärvård. Skada som beror på försummelse eller vårdslöshet av dig står du för. VHK följer alltid med på besök eller ordnar med transport om inget annat är bestämt. Åk ej till veterinär utan att konsultera VHK, undantag är om situationen är AKUT! VHK kontaktas snarast möjligt isåfall. Spara alla kvitton från veterinär för att VHK eventuellt ska kunna ersätta utläggen av jourhemmet.

TA ALDRIG BESLUT OM AVLIVNING PÅ EGET BEVÅG!


3. VHK står för medicin, specialfoder, mat, sand och vi lånar ut allt katten/katterna behöver när du är jourhem hos oss.


4. Potentiella adoptörer har rätt att hälsa på katten hos dig som jourhem på bestämd tid. Du som jourhem ser över en tid som passar dig och tilltänkta adoptör. VHK är normalt med på dessa besök.


5. Du som jourhem ansvarar för att hemmet är säkert för katten. INGA öppna fönster, dörrar,  balkonger utan nät etc. katten SKA hållas inomhus! Om katten rymmer/smiter ut ska VHK och polis kontaktas omedelbart. Även grannar ska informeras samt lappas ska sättas upp/läggas i brevlådor etc


6. VHK ersätter inte av katten/katterna skadad egendom, VHK är skyldiga att lämna all information om katten/katterna för att jourhemmet ska hantera den/de på bästa sätt.


7. Det är av stor vikt att katten/katterna inte flyttar runt mer än nödvändigt. du som jourhem tar på dig ett åtagande ( efter noggrann betänketid )att ha katten/katterna tills VHK har adopterat ut dem. om katten/katterna ej kan vara kvar ska VHK kontaktas omedelbart. Jourhemmet måste vara införstådd att det kan ta lite tid att hitta nytt jourhem.


8. Katten/katterna ägs av VHK under hela tiden och du som jourhem förbinder dig att hålla regelbunden kontakt med VHK under tiden katten/katterna är hos dig.


9. Du som jourhem behandlar katten/katterna som dina egna. Du har respekt för djuret och dess individuella behov av utveckling. Dina främsta uppgifter är att ge katten/katterna en stabil tillvaro och bygga upp en tillitsfull relation.


10. Om en eller flera punkter i kontraktet bryts av jourhemmet har VHK rätt att vidta åtgärder och omplacera katten/katterna och du har ingen makt eller synpunkter över djurets framtid.


11. Man måste vara införstådd att hitta ett hem till katten/katterna kan ta tid. Ibland upp till något år OM man mottagit en väldigt skygg katt. Annars är det oftast 3-6 månader som det brukar ta.

COPYRIGHT VHK 2016     All rights reserved

Organisationsnummer: 802495-5810