Harry Potter

Harry Potter

Harry Potter

Kön: Hane

Info: Kastrerad, vaccinerad, idmärkt, avmaskad och försäkrad i Agria 


Harry har haft ett tuft liv, hans bakrund är med en ägare som misskött honom och han är mycket skygg. Därför söker vi ett jourhem med MYCKET TID OCH TÅLAMOD UNDER MYCKET LÅNG PERIOD.
Inga barn.

COPYRIGHT VHK 2016     All rights reserved

Organisationsnummer: 802495-5810