Att vara karantänhem

Vi gör alltid hembesök vid intresse av att vara karantänhem.
Detta är för att matcha rätt katt med rätt hem. 
Man får även möjlighet att ställa frågor. 


Vi vill att det ska kännas bra för båda parter innan vi går vidare.


Läs nedan för mer information.



ATT VARA KARANTÄNHEM



 • Strikt isolering under 4-6 veckor av djur i karantän gäller!
  Under den tiden ohyresbehandlas, avmaskas,  vaccineras, kastreras och id-märks katten.



 • En katt som kommer in från ett liv som hemlös kan bära på olika infektioner, skabb, mask och andra åkommor som kan smitta andra djur i hemmet. Ofta är det endast mask katterna har när de kommer in men eftersom latenta sjukdomar kan utlösas av den stress det innebär att bli infångad, ser vi det som en självklarhet att hålla på de 4-6 rekommenderade veckorna, om inte vår veterinär bedömer att något annat är lämpligt.


 • Karantänhemmets huvudsakliga uppgifter är att hålla en god miljö för katten att trivas på och att få landa i. Utrymmet behöver vara ett lättstädat rum där katten kan vila upp sig.
  Katten får den eventuella medicin och behandling som veterinären ordinerat katten och karantänhemmet har ansvar över att detta följs.
  Vid problem/sjukdom är det karantänhemmets ansvar att höra av sig till sin kontaktperson på Växjö Hemlösa Katter. Vi bedömer problemet och ifall veterinärvård är aktuellt.


 • Karantänplatsen blir kanske den första kontakten katten har med människor. Låt katten vara till en början och låt den ta saker i sin egen takt. Med detta respektfulla tillvägagångssätt undviker man skador. Skulle skada ändå uppkomma är det karantänplatsinnehavarens ansvar att ta hand om sig och bekosta eventuell vård.


 • VHK står för alla kostnader som rör veterinärvård. Skada som beror på försummelse eller vårdslöshet av dig står du för. VHK följer alltid med på besök eller ordnar med transport om inget annat är bestämt. Åk ej till veterinär utan att konsultera VHK, undantag är om situationen är AKUT! VHK kontaktas snarast möjligt isåfall. Spara alla kvitton från veterinär för att VHK eventuellt ska kunna ersätta utläggen av jourhemmet.
  TA ALDRIG BESLUT OM AVLIVNING PÅ EGET BEVÅG!


 • VHK står för medicin och specialfoder om så krävs. Sand och mat skänks till karantänhem med många katter eller av särskilda anledningar.


 • Du som karantänhem ansvarar för att hemmet är säkert för katten. INGA öppna fönster, dörrar,  balkonger utan nät etc. katten SKA hållas inomhus! Om katten rymmer/smiter ut ska VHK och polis kontaktas omedelbart. Även grannar ska informeras samt lappas ska sättas upp/läggas i brevlådor etc.


 • VHK ersätter inte av katten/katterna skadad egendom, VHK är skyldiga att lämna all information om katten/katterna för att jourhemmet ska hantera den/de på bästa sätt.


 • Katten/katterna ägs av VHK under hela tiden och du som karantänhem förbinder dig att hålla regelbunden kontakt med VHK under tiden katten/katterna är hos dig.


 • Du som karantänhem behandlar katten/katterna som dina egna. Du har respekt för djuret och dess individuella behov av utveckling. Dina främsta uppgifter är att ge katten/katterna en stabil tillvaro och bygga upp en tillitsfull relation.

 • Om en eller flera punkter i kontraktet bryts av karantänhemmet har VHK rätt att vidta åtgärder.